Varietatea serviciilor de Monitorizare & Evaluare (M&E) pe care le oferim, ajută clienții să-și dezvolte capacitățile de M&E, să urmărească performața programelor, să determine rezultatele și să traseze lecțiile învățate. Noi adaptăm serviciile noastre la necesitățile clienților și programelor pentru a asigura cea mai potrivită evaluare a performanțelor, care la rîndul său oferă informații utile pentru luarea deciziilor. Serviciile de monitorizare oferite de noi, ajută clienții să gestioneze proiecte și programe și includ stabilirea cadrului de referință, determinarea rezultatelor precum și elaborarea planurilor de management al performanțelor.

BIS oferă servicii de Monitorizare & Evaluare pentru:

  • Utilizarea banilor publici
  • Implementarea strategiilor naționale și instituționale
  • Implementarea legislației naționale
  • Implementarea proiectelor investiționale