Echipa BIS oferă asistență la procesul de implementare a DCFTA în Rebublica Moldova, domeniile de intervenție fiind calitatea infrastructurii, supravegherea pieței, promovarea întreprinderilor mici și medii, exporturi, atragerea investițiilor și sporirea gradului de informare privind implementarea DCFTA în Republica Moldova.

În cadrul asistenței la implementarea DCFTA, noi oferim:

  • Elaborarea și pregătirea proiectului
  • Dezvoltarea capacităților